Szansa na sukces w Szkole Podstawowej w Starej Łomnicy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-149/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Bystrzyca Kłodzka

Wartość ogółem: 87310

Wydatki kwalifikowalne: 87310

Dofinansowanie: 87310

Dofinansowanie UE: 74213,5

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Stara Łomnica dzieciom”

NIP beneficjenta: 8811462721

Kod pocztowy: 57-521

Miejscowość: Gorzanów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/29/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

oczyszczanie energetyczne pdf, w roku 2010 w województwie kujawsko-pomorskim zameldowanych było, od jakiej kwoty przetarg, srednie miasta gov pl, instytut badań marki odstąpienie od umowy, pup bytom praca, rozwiąż poniższe zadania miesiąc temu w zbiorniku, urząd pracy w szczytnie, beskidzkie biuro inwestycyjne forum, pup środa śląska, częstochowa ul orzechowskiego, dr z kropką, służba przygotowawcza 2020 forum, katowice czechowice dziedzice

yyyyy