Szansa na sukces w szkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-689/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 545135

Wydatki kwalifikowalne: 545135

Dofinansowanie: 545135

Dofinansowanie UE: 463364,75

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Rzeszów – Gimnazjum nr 8 im. Armii Krajowej w Rzeszowie

NIP beneficjenta: 8133001310

Kod pocztowy: 35-303

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

arimr wnioski 2022 do kiedy, 71 797 19 20, ministerstwo nauki, praca pup zamość, chełm, m. chełm, lubelskie, polska, darmowe kursy gdańsk, weeia plan zajęć, wszyscy moi mężczyźni fili, koronawirus 28 kwietnia, opole liczba mieszkańców 2019, innowacyjne metody leczenia parkinsona w polsce w 2021 roku, zasada prac przygotowanych przykłady, wype, zgłoszenie wierzytelności wzór wypełniony, na czym polega jednorazowe badanie sądowo-psychiatryczne, wsparcie dla firm koronawirus, dłoń, planowana obwodnica warszawy, przyklady negatywnych skutkow rozwoju przemysłu na wyżynie śląskiej, pup klodzko

yyyyy