Szansa na sukces- wszyscy na podium- czyli równy start maluchów z gminy Klimontów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-037/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat sandomierski

Gmina: Klimontów

Wartość ogółem: 259670

Wydatki kwalifikowalne: 259670

Dofinansowanie: 255670

Dofinansowanie UE: 220719,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Klimontów

NIP beneficjenta: 8641729561

Kod pocztowy: 27-640

Miejscowość: Klimontów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski / Powiat sandomierski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

opolskie agroturystyka, urząd gminy kocmyrzów, futura modlniczka autobus nowa huta, zniszczenie i odnowa pdf, pewną kwotę rozdzielono na trzy nagrody pieniężne, czy żołnierz na posterunku może prowadzić działania komunikacyjne?, niepełnosprawni 2020 zmiany, pup olsztyn

yyyyy