Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-127/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat głogowski

Gmina: Głogów

Wartość ogółem: 274285,56

Wydatki kwalifikowalne: 274285,56

Dofinansowanie: 274285,56

Dofinansowanie UE: 233142,73

Nazwa beneficjenta: Joanna Szajter Biuro Doradztwa Prawnego i Szkoleń P-ona-D

NIP beneficjenta: 9452075892

Kod pocztowy: 43-424

Miejscowość: Drogomyśl

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

61 610 71 43, rejestr funduszy inwestycyjnych wyszukiwarka, pup poznań, chson ognisko, wybory wałbrzych, glaxosmithkline zamówienia, otocz pętlą elementy które nie pasują do pozostałych uzasadnij swoją opinię, unia obciela polsce fundusze, ruch limfy w naczyniach odbywa się w jednym kierunku, małe komputery, pup poznań, bajkowe przedszkole mielec, regalica szczecin, jak wyłączyć powiększenie ekranu w laptopie

yyyyy