„Szansa rozwoju”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-230/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Dzierzkowice

Wartość ogółem: 173987,98

Wydatki kwalifikowalne: 173987,98

Dofinansowanie: 152615,98

Dofinansowanie UE: 147889,78

Nazwa beneficjenta: Gmina Dzierzkowice/ Zespół Placówek Oświatowych w Terpentynie/Szkoła Podstawowa w Terpentynie

NIP beneficjenta: 7151323963

Kod pocztowy: 23-251

Miejscowość: Terpentyna

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/9/2013

Data zakończenia realizacji: 8/28/2014

kuźnia smaku tokarnia, dom na sprzedaż damasławek, info podkarpackie, zniewolona odcinek 61 62 63, tadeusz kościński wykształcenie, na wspólnej danie dnia, bosnia ukraina, flaga angielski, podkreśl nazwy działów produkcji wchodzących w skład sekcji przetwórstwa przemysłowego, ładunek formalny, 114 promyk nadziei, upoważnienie do reprezentowania w banku wzór, na czym polegała polityka równowagi, praca gov pl warszawa, programy operacyjne 2021, ustawa o zasadach finansowania nauki, sybir a syberia, sposób łączenia belek krzyżówka

yyyyy