Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-119/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Piaski

Wartość ogółem: 155101,55

Wydatki kwalifikowalne: 155101,55

Dofinansowanie: 138218,55

Dofinansowanie UE: 131836,32

Nazwa beneficjenta: Powiat świdnicki/Zespół Szkół w Piaskach

NIP beneficjenta: 7131096145

Kod pocztowy: 21-050

Miejscowość: Piaski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski / Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/15/2014

kursy z urzędu pracy 2021, czy hospicjum zabiera emeryturę, wagony pkp, firmy budowlane podkarpackie, uchylenie decyzji wzór, praca c+e kujawsko pomorskie, definicja popytu

yyyyy