Szczęśliwe dzieciństwo drogą do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-005/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Brzeg

Wartość ogółem: 150000

Wydatki kwalifikowalne: 150000

Dofinansowanie: 147750

Dofinansowanie UE: 127500

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Brzeg

NIP beneficjenta: 7471248878

Kod pocztowy: 49-300

Miejscowość: Brzeg

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/16/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/20/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

stare drewno, proaktywność co to, co łączy szprycha, kapitałowy fundusz pożyczkowy, www europatomy pl, jak upiec idealną bezę, termin na luty 2017, prowadząca opole 2021, art. 32 ust. 2b znowelizowanej ustawy o pit, zamosc praca, polmark kielce, wręczenie pucharu euro 2020, rolnik z lublina, bydgoszcz zachem, ec1 lodz, 83010, plan pracy z dzieckiem powracającym z zagranicy, kierownik rowerowy, gen kaszubski objawy, wzór na kartę

yyyyy