Szczęśliwe przedszkolaki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-018/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Gmina: Jemielnica

Wartość ogółem: 200000

Wydatki kwalifikowalne: 200000

Dofinansowanie: 197000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: Gmina Jemielnica

NIP beneficjenta: 7561877980

Kod pocztowy: 47-133

Miejscowość: Jemielnica

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

igor sokołowski polsat, praca tuliszków, gops jasienica rosielna, popularne wyszukiwania, pup głubczyce, pozyskiwanie finansowania, pup ryki praca, anna sobocińska, vito i bella kropka pl, warszawa wojewodztwo, krzyż medyczny, uzupełnij tabelę określeniami dotyczącymi organów władzy samorządowej w powiatach i gminach, pks rzeszów forum, urząd marszałkowski województwa lubelskiego, 67 240 kotla, umowa o pracę z przeniesieniem praw autorskich wzór, testy immunologiczne, miastków kościelny, ogarniam się, wydatki na własne cele mieszkaniowe pit-39 przykłady, weksel własny wzór

yyyyy