Szczęśliwe przedszkolaki – program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-096/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 2738949

Wydatki kwalifikowalne: 2738949

Dofinansowanie: 2697864

Dofinansowanie UE: 2328106,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Rzeszów

NIP beneficjenta: 8130008613

Kod pocztowy: 35-064

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

termin na wniesienie skargi do wsa, kredyty dla małych firm, milanówek, strażnicy marzeń fili, testy pcr skuteczność, kursy unijne, fundusze norweskie 2021-2027, solina wybory 2014, droga z, pcpr pisz

yyyyy