Szczęśliwy przedszkolak, szczęśliwa rodzina

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-074/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Gmina: Roźwienica

Wartość ogółem: 1372198,04

Wydatki kwalifikowalne: 1372198,04

Dofinansowanie: 1166368,35

Dofinansowanie UE: 1166368,33

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica

NIP beneficjenta: 7922240472

Kod pocztowy: 37-565

Miejscowość: Roźwienica

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

migowy słowa, rozkład substancji chemicznej na składniki krzyżówka, pup szamotuły, list polecający pracownika wzór, jesion wyszków

yyyyy