Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-132/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Kobierzyce

Wartość ogółem: 130366,18

Wydatki kwalifikowalne: 130366,18

Dofinansowanie: 130366,18

Dofinansowanie UE: 110811,25

Nazwa beneficjenta: OJ Angelina Kopka

NIP beneficjenta: 9291477408

Kod pocztowy: 52-200

Miejscowość: Wysoka

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław / Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

infolinia koronawirus, pochodzi, serwis chodzież lata 60, praca w gospodarstwie rolnym wielkopolska, kurs nauczyciel przedszkola, e-administracja, praca energetyka śląskie, co to pożyczka, sp nr 6 skawina, minister finansow, ciężkie motocykle radzieckie pdf, wzwiązku, prezes cpk, nabor.pl, przykłady ankiet

yyyyy