Szersze horyzonty – lepsza przyszłość – program rozwojowy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-047/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Baranów

Wartość ogółem: 382390

Wydatki kwalifikowalne: 382390

Dofinansowanie: 382390

Dofinansowanie UE: 325031,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Baranów

NIP beneficjenta: 7162726989

Kod pocztowy: 24-105

Miejscowość: Baranów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

umowa przelewu wierzytelności wzór, kancelaria rady ministrów praca, cyfrowa polska, duże znaczenie dla gospodarki polski ma obecnie kanał, co zrobić żeby długi rodziców nie przeszły na dzieci, michał knap, pife gov pl, wiadomości elka, podręcznik język polski klasa 5, finansowanie hybrydowe, najniższa krajowa 2021 poniżej 26 roku życia, kod leku

yyyyy