SZKOŁA ARENĄ MOŻLIWOŚCI-program rozwoju SP w Nieledwi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-235/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat hrubieszowski

Gmina: Trzeszczany

Wartość ogółem: 160800

Wydatki kwalifikowalne: 160800

Dofinansowanie: 144720

Dofinansowanie UE: 136680

Nazwa beneficjenta: STOWARZYSZENIE KAMIENIE MILOWE

NIP beneficjenta: 9191803280

Kod pocztowy: 22-554

Miejscowość: Trzeszczany

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat hrubieszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

rolnictwo intensywne kapitałochłonne, olgierd halski, aktywna mapa satelitarna, kawiarni, horyzont nieruchomości, moja praca pl, słowacja euro 2020, wykup tbs 2019, w załączeniu czy w załączniku, muzeum okręgowe im leona wyczółkowskiego w bydgoszczy, stan zagrożenia 1994 cda, związanych, polska w uni, dziennik treningowy wzór, praca administracja lublin, adresat kto to jest, dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe litwy i białorusi, 512 sobótka – wrocław rozkład jazdy, roztomiły, grafik domaniewska

yyyyy