Szkoła Bliżej Nas

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-231/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnica – miasto

Wartość ogółem: 39888,8

Wydatki kwalifikowalne: 39888,8

Dofinansowanie: 39888,8

Dofinansowanie UE: 33905,48

Nazwa beneficjenta: Świdnickie Stowarzyszenie Oświatowe „Bliżej Dziecka”

NIP beneficjenta: 8842578235

Kod pocztowy: 58-100

Miejscowość: Świdnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

5 tys dla firm jednoosobowych, ul. św. filipa 23/3, 31-150 kraków, program jpg, małopolskie bony rozwojowe, zagospodarowanie skarpy zdjęcia, kto jest nadawca a kto adresat, dotacja na projekt badawczy, kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2018, ból stawu icd 10, kulisy powiatu, odpowieć, zap-3 2021, roznoszenie ulotek wałbrzych, lux med legnica, jak zmienić wygląd google, art 53 ustawy o pit, stado owiec na hali, największe miasta w polsce ludność, sferyczny ekran w planetarium, nielegalne dokumenty krzyżówka, małopolska rpo

yyyyy