Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-102/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wołowski

Gmina: Brzeg Dolny

Wartość ogółem: 200938,05

Wydatki kwalifikowalne: 200938,05

Dofinansowanie: 200938,05

Dofinansowanie UE: 170797,34

Nazwa beneficjenta: Gmina Brzeg Dolny

NIP beneficjenta: 9880157743

Kod pocztowy: 56-120

Miejscowość: Brzeg Dolny

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wołowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

grajewo basen, mbp żyrardów, programy operacyjne mkidn 2021, wyburzenie ścianki działowej w mieszkaniu własnościowym 2020, pokl lodzkie, górka czarnków

yyyyy