Szkoła dla malucha

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-009/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat średzki

Gmina: Zaniemyśl

Wartość ogółem: 174421

Wydatki kwalifikowalne: 174421

Dofinansowanie: 174421

Dofinansowanie UE: 148257,85

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi

NIP beneficjenta: 7861635755

Kod pocztowy: 63-021

Miejscowość: Pigłowice

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat średzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/2/2014

Data zakończenia realizacji: 11/28/2014

parp szkolenia, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2021 urząd pracy, klub zielonych matek, dysproporcja, co to jest polityka, osoba bezrobotna, centralne systemy med, konto ważne rok plus, koordynator ds dostępności, , kwoty dopłat bezpośrednich 2020, tarcza antykryzysowa kto dostał, fe

yyyyy