Szkoła dla Nas

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-079/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Garbów

Wartość ogółem: 136039,5

Wydatki kwalifikowalne: 136039,5

Dofinansowanie: 119679,5

Dofinansowanie UE: 115633,58

Nazwa beneficjenta: Gmina Garbów/Szkoła Podstawowa im. zofii Trzcińskiej – Kamińskiej w Leścach

NIP beneficjenta: 7161748345

Kod pocztowy: 21-080

Miejscowość: Garbów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

praca jasło, powiatowy urząd pracy stalowa wola, dofinansowanie do budowy domu energooszczędnego 2021, przeprowadzono doświadczenie chemiczne badanie rodzajów produktów spalania metanu, zastąp podane sformułowania takimi które sprzyjają pozytywnej komunikacji, rozporządzenie ministra finansów, w punkcie, białoruś dziewczyny, połącz liczby w pary tak aby w każdej parze różnica wynosiła 1 5, wersja synonim, rekrutacja uzupelniajaca, likwidacja barier architektonicznych 2018, baza usług rozwojowych, znają, ile wynosi ekwiwalent za węgiel dla emeryta kolejowego 2022, superszkoly, węzeł lubelska

yyyyy