Szkoła dla przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-008/14-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat średzki

Gmina: Zaniemyśl

Wartość ogółem: 247640,4

Wydatki kwalifikowalne: 247640,4

Dofinansowanie: 247640,4

Dofinansowanie UE: 210494,34

Nazwa beneficjenta: Gmina Zaniemyśl

NIP beneficjenta: 7861622764

Kod pocztowy: 63-020

Miejscowość: Zaniemyśl

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat średzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/2/2014

Data zakończenia realizacji: 11/28/2014

dzisiejsze oferty pracy w czaplinku, konkurencja pośrednia, wklej przy każdym zdjęciu symbol właściwego parku narodowego, jak się pisze ze mną, kod sukcesu artem, rpo wsl, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego mielec, polska w ue od kiedy, słowenia rosja, stosowania, biuro nieruchomości rawicz, pies asystujacy, e deklaracja 2019, zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji 2020, galanda śląska, jakie badania na jelita z krwi, jak kupić leki na receptę przez internet, platinum end odc 24

yyyyy