Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-506/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat zambrowski

Gmina: Zambrów – miasto

Wartość ogółem: 297882,64

Wydatki kwalifikowalne: 297882,64

Dofinansowanie: 297882,64

Dofinansowanie UE: 253200,24

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Zambrów

NIP beneficjenta: 7231001664

Kod pocztowy: 18-300

Miejscowość: Zambrów

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki / Powiat zambrowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

skorzystaj z tekstu wiersza i uzupełnij zdania, wypowiedzenie umowy współpracy pdf, definicja dochodu, jak uzyskać nip europejski, opis ankiety, gmina strzelce opolskie, wykona zdjęcie i dokona pomiaru prędkości samochodu krzyżówka, gazoporty w europie, jak wnieść ciężki piec do kotłowni, roztomiły, synonim przyjąć, metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolu, osiągnięcia zawodowe, polska słowacja gdzie, praca janów podlaski, główne etapy procesu uchwalania budżetu obywatelskiego

yyyyy