Szkoła inspiracji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-171/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Żarów

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Nasze dzieci – wspólna szkoła” w Zastrużu

NIP beneficjenta: 8842488408

Kod pocztowy: 58-130

Miejscowość: Zastruże

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

nieobowiązkowy, wydział geodezji konin, pup lesko, projekt szkoły podstawowej, na wykresie przedstawiono współczynnik salda migracji w wybranych województwach w 2014, mechaniczne urządzenie do nawadniania upraw krzyżówka, wniosek rozpoczynajacy proces cywilny

yyyyy