Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-197/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1020504,72

Wydatki kwalifikowalne: 1020504,72

Dofinansowanie: 867429,01

Dofinansowanie UE: 867429,01

Nazwa beneficjenta: CENTRUM EDUKACYJNE TECHNIK s.c. Henryk Szyc, Bożena Musznicka

NIP beneficjenta: 8392636859

Kod pocztowy: 76-200

Miejscowość: Słupsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski / Powiat słupski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

parafia farna wolsztyn, tekst dotyczy programu środowiska politycznego nazywanego, przecinek oraz, branża lecznictwa zamkniętego, zaświadczenie o spłacie zadłużenia wzór, szkoła tytusa

yyyyy