Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-357/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Gmina: Zarszyn

Wartość ogółem: 118066,78

Wydatki kwalifikowalne: 118066,78

Dofinansowanie: 118066,78

Dofinansowanie UE: 100356,76

Nazwa beneficjenta: Gmina Zarszyn – Szkoła Podstawowa w Pielni

NIP beneficjenta: 6871725212

Kod pocztowy: 38-533

Miejscowość: Nowosielce

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/8/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

usuwanie z organizacji niewygodnych członków, euro grupy 2020, w podanych zdaniach podkreśl wyrazy w których zachodzi uproszczenie, gim jutrosin, walory kulturowe podlasia, praca czarnków pup, urząd pracy pruszków kontakt

yyyyy