Szkoła malucha – mój lepszy start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-254/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Gmina: Wieliszew

Wartość ogółem: 178400

Wydatki kwalifikowalne: 178400

Dofinansowanie: 178400

Dofinansowanie UE: 151640

Nazwa beneficjenta: Gmina Wieliszew

NIP beneficjenta: 5361758264

Kod pocztowy: 05-135

Miejscowość: Wieliszew

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/7/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2013

urzad pracy goleniow, instytut badań marki odstąpienie od umowy, przykłady odnawialnych źródeł energii, praca fizyczna warszawa, formularze sprawozdawcze gus na rok 2021, stypendium małopolska 2019, internetowy system wyznaczania spotkań wiza usa, podaj nazwy zwierząt hodowlanych których dotyczą poniższe opisy

yyyyy