Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-022/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Gmina: Psary

Wartość ogółem: 670612,75

Wydatki kwalifikowalne: 670612,75

Dofinansowanie: 590139,22

Dofinansowanie UE: 570020,84

Nazwa beneficjenta: Gmina Psary

NIP beneficjenta: 6252446773

Kod pocztowy: 42-512

Miejscowość: Psary

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/31/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

lit kurs, euro 2020 28.06, pszok łomianki, katarzyna dziuba, zsp2 krasnystaw, program plus, biuro pracy leżajsk, lista obecnosci pdf, wielkopolskie centrum zdrowia dziecka, dofinansowanie z unii, pociąg warka warszawa

yyyyy