Szkoła Młodego Inżyniera – zajęcia pozalekcyjne ukierunowane na rozwój kompetencji kluczowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-217/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 1356753,2

Wydatki kwalifikowalne: 1356753,2

Dofinansowanie: 1356753,2

Dofinansowanie UE: 1153240,22

Nazwa beneficjenta: RoboNET Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9571023335

Kod pocztowy: 80-172

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/13/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

budowa gokarta schemat, urząd pracy świdnica, czerpać po angielsku, www pupszczecin pl, kraje blisko polski, szewc sadyba, urząd pracy olecko, radar jasionka, dotacje na założenie firmy 2018, www starydzierzgon pl, przecinek przed zeby, 973 kzk gop, dotacje unijne dla ogrodów działkowych, bosnia ukraina, podpisane po angielsku, rpo.lubuskie, mój biznes, miasto w woj. lubelskim

yyyyy