Szkoła moją szansą

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-023/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 186000

Wydatki kwalifikowalne: 186000

Dofinansowanie: 158100

Dofinansowanie UE: 158100

Nazwa beneficjenta: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu

NIP beneficjenta: 9561624205

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/15/2010

Data zakończenia realizacji: 6/15/2012

dotacje unijne 2021 na rozpoczęcie działalności, w dzielnicy kolorowa są cztery ulice, zakrzewo dom na sprzedaż, w pewnym budynku jest 12 pięter, uzębienie wiewiórki, pożyczka na 12 miesięcy, centrum olejowe skarżysko, euro lubaczów, jadłodajnia sprint kielce, przychodnia stogi dzieci chore, polska 2020, wniosek o przyspieszenie utworzenia księgi wieczystej, w pewnym budynku jest 12 pięter, tlo msp, pożyczka dla mikrofirm, rejestracja twa lata 90, staż z unii europejskiej

yyyyy