Szkoła możliwości- wyrównywanie szans edukacyjnych w SP2 w Ustce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-127/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Gmina: Ustka – miasto

Wartość ogółem: 235158

Wydatki kwalifikowalne: 235158

Dofinansowanie: 235158

Dofinansowanie UE: 199884,3

Nazwa beneficjenta: Szkoła Podstawowa nr 2 Kmdra. B.Romanowskiego w Ustce

NIP beneficjenta: 8391987456

Kod pocztowy: 76-270

Miejscowość: Ustka

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

norma europejska, czas na zmiany, republika polska, z czego sklada sie pesel, kulturalny domek rybnik, na sygnale odcinek 358, powiatowy urząd pracy w szczecinie, produkcja folii, basen strawczyn cennik, etat czerwiec, rekrutacja do przedszkoli 2019 poznań, błąd! nie zdefiniowano zakładki, nowe wytyczne 21 kwietnia, polska klasyfikacja działalności 2013, koronawirus 28.10.2021, urząd miasta łuków wydział komunikacji, men gov pl podręczniki, serwis informacyjny miasta i gminy połaniec, spełnienie

yyyyy