Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-044/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat głubczycki

Gmina: Głubczyce

Wartość ogółem: 142561

Wydatki kwalifikowalne: 142561

Dofinansowanie: 142561

Dofinansowanie UE: 121176,85

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gadzowice i Gołuszowice

NIP beneficjenta: 7481547938

Kod pocztowy: 48-100

Miejscowość: Głubczyce

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat głubczycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/3/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/3/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

bon na szkolenie, wniosek o umorzenie zadłużenia mieszkania, dotacje unijne podlaskie 2017, bis 413 schemat, szkolenia z urzędu pracy, zmiana prądu budowlanego na zwykły enea

yyyyy