Szkoła na piątkę

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-111/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Karczmiska

Wartość ogółem: 207011,05

Wydatki kwalifikowalne: 207011,05

Dofinansowanie: 183810,7

Dofinansowanie UE: 175959,39

Nazwa beneficjenta: Gmina Karczmiska/Zespół Szkół w Karczmiskach

NIP beneficjenta: 7171781700

Kod pocztowy: 24-310

Miejscowość: Karczmiska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

marta mordarska, bydgoszczy, 3 lata w zawieszeniu na 5, bilans polski w ue 2017, przedszkole 66 lublin, zwalidowane, zarząd województwa warmińsko mazurskiego, dyrektywa 2003/4/we, czy prawdziwe jest stwierdzenie a 3 323, umowa o wspolpracy, czyste powietrze pożyczka, male, lo jodłowa, powiatowy urząd pracy kamień pomorski, szkolenia unijne lublin 2018, strona startowa firefox, kropka w tekście, trasa stargard szczecin, powiatowy urząd pracy nakło nad notecią

yyyyy