Szkoła na szóstkę

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-046/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Murów

Wartość ogółem: 235725

Wydatki kwalifikowalne: 235725

Dofinansowanie: 235725

Dofinansowanie UE: 200366,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Murów

NIP beneficjenta: 9910494972

Kod pocztowy: 46-030

Miejscowość: Murów

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

góra chełm podkarpacie, rozporzadzenie 7 grudnia 2021, osehero, wfośigw portal beneficjenta, światowy dzień środowiska, wokas czaplinek, poznań gdynia intercity, to o nas pdf, straż miejska wrocław praca, geoportal miejski lublin, msp online, pck puławy, sprzedaż domów lubuskie, warsztaty terapii zajęciowej koronawirus, portale oświęcimskie, wzor oswiadczenia, szukanie firmy, przykład wniosku, tłumaczenie dokumentow

yyyyy