Szkoła nowych możliwości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-101/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Gmina: Niemcza

Wartość ogółem: 123715

Wydatki kwalifikowalne: 123715

Dofinansowanie: 123715

Dofinansowanie UE: 105157,75

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie „Szkoła z baśni”

NIP beneficjenta: 8822118335

Kod pocztowy: 58-230

Miejscowość: Niemcza

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

upoważnienie wzór word, fundusz kolejowy, z wyrazami szacunku mail, regul, postępowanie podatkowe, wniosek o zwrot prowizji bankowej wzór pdf, pieniądze z urzędu pracy za znalezienie pracy, drogi tranzytowe słowacja, pup słupsk kontakt, wielkopolski park narodowy ciekawostki, wiecej informacji, dobrawa imię, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2021 warunki, zamówienia publiczne szkolenia

yyyyy