Szkoła nowych możliwości – Programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-250/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski

Gmina: Sochaczew

Wartość ogółem: 499696,89

Wydatki kwalifikowalne: 499696,89

Dofinansowanie: 449727,2

Dofinansowanie UE: 424742,36

Nazwa beneficjenta: Gmina Sochaczew

NIP beneficjenta: 8371604564

Kod pocztowy: 96-500

Miejscowość: Sochaczew

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

dotacje do lasów prywatnych 2021, piaskownica regulacyjna, appia kraśnik, ogloszenia kprm gov pl, lublin dotacje na rozpoczęcie działalności 2021, style użytkowe języka i ich cechy, wydarzeniem, jak dotrzeć do zamkniętego mężczyzny, uczelnie lodz, śląskie parki krajobrazowe, npv zadania z rozwiązaniami, austria macedonia skrot, male b, prace społeczne a praca zawodowa, podniesienie, bs mstów

yyyyy