Szkoła nowych możliwości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-067/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Gmina: Domaniów

Wartość ogółem: 326430

Wydatki kwalifikowalne: 326430

Dofinansowanie: 326430

Dofinansowanie UE: 277465,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Domaniów

NIP beneficjenta: 9121716512

Kod pocztowy: 55-216

Miejscowość: Domaniów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/21/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013

europa strategia niebieska, roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach 2020, co zrobić żeby okres był krótszy, powiatowy urząd pracy w końskich, na diagramie przedstawiono jakie rodzaje smieci, mikrokogeneracja, instytucjonalny synonim, urząd marszałkowski nabór, hafner warszawa, projekt podstawa programowa kształcenia w zawodach 2019

yyyyy