Szkoła Nowych Szans – projekt wspomagający szkoły Gminy Tczów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-273/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat zwoleński

Gmina: Tczów

Wartość ogółem: 114849

Wydatki kwalifikowalne: 114849

Dofinansowanie: 114849

Dofinansowanie UE: 97621,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Tczów

NIP beneficjenta: 8111714505

Kod pocztowy: 26-706

Miejscowość: Tczów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat zwoleński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/15/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

partner definicja, ustawą o niepełnosprawności 2021, nfz mazowsze, sm wspólnota będzin, dowód wewnętrzny pdf, ministerstwo polityki socjalnej, gov urząd skarbowy, 54 kody pkd, mieszkanie do remontu wałbrzych, szczecin liczba mieszkańców 2019, dotacja na budowę domu 2021, czy osoba, skreśl zbędne wyrazy w zdaniach tak aby podane informacje były prawdziwe w strefie, zera

yyyyy