Szkoła nowych umiejętności

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-074/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Gmina: Ludwin

Wartość ogółem: 246191

Wydatki kwalifikowalne: 246191

Dofinansowanie: 220841

Dofinansowanie UE: 209262,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Ludwin/Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Piasecznie

NIP beneficjenta: 7132420984

Kod pocztowy: 21-075

Miejscowość: Ludwin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/31/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/31/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

uzależnienia wśród młodzieży statystyki, wup łódź power, horyzontalna, nip europejski ile się czeka, dofinansowanie do wynagrodzeń, budynki użyteczności publicznej przykłady, praca dobiegniew, siedlce ul ks brzóski, kwestionariusz szacowania ryzyka, promyk nadziei 127, w jaki sposób będą na siebie oddziaływały przedstawione przedmioty, pup w dębicy, zsckr leśna podlaska, jakie mogą być firmy

yyyyy