Szkoła pełna pomysłów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-019/12-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Ozimek

Wartość ogółem: 435086,54

Wydatki kwalifikowalne: 435086,54

Dofinansowanie: 435086,54

Dofinansowanie UE: 369823,56

Nazwa beneficjenta: Gmina Ozimek

NIP beneficjenta: 9910325175

Kod pocztowy: 46-040

Miejscowość: Ozimek

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

odpady wielkogabarytowe zagórz 2022, lo dynów, talenty małopolski 2019, oczyszczacz powietrza kśt, lotny cel, druk z-10 gus 2022, polska – słowenia statystyki, zlobek nr 5 lublin, język angielski w biznesie, politykaa, pup brzesko, urzad pracy w bochni, alab głogów godziny otwarcia, pupklb, um hrubieszów, rpo.malopolska, podkreśl na mapie miasto które w wyniku pierwszego rozbioru polski

yyyyy