Szkoła pozytywnych wrażeń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-209/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 310060,31

Wydatki kwalifikowalne: 310060,31

Dofinansowanie: 274360,31

Dofinansowanie UE: 263551,26

Nazwa beneficjenta: INSTYTUT ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW I TECHNIK INFORMACYJNYCH „INBIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8512428946

Kod pocztowy: 70-385

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/30/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2014

covid 3 kwietnia 2021, euro podział, lasy kieszonkowe, www.sosw2.lublin.eu, fundacja arkadia toruń, od jakiej średniej jest 6 2021, kiedy jest pełnia we wrześniu 2021, co oznacza skrót jj, stypendium marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, prow 2018 lista, narysuj jedną wybraną rzecz która pomaga ci kształtować sumienie, jak powiększyć czcionkę windows 10, wydatki inwestycyjne przykłady, horyzontalny, oblicz sposobem pisemnym 545 40, pakiet medyczny dla seniora

yyyyy