Szkoła praktycznych umiejętności

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-215/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Niemce

Wartość ogółem: 148748,2

Wydatki kwalifikowalne: 148748,2

Dofinansowanie: 148748,2

Dofinansowanie UE: 126435,97

Nazwa beneficjenta: Gmina Niemce

NIP beneficjenta: 7131876328

Kod pocztowy: 21-025

Miejscowość: Niemce

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/19/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/2/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

podpis kwalifikowany lublin, przy torach, uniejów basen, promyk nadziei 163, smog żory, urząd marszałkowski rzeszów, jaką firmę założyć w 2021, multimeda, urząd stanu cywilnego łódź bałuty, dofinansowanie do założenia firmy, słowacja polska, pup gniezno praca, jak napisać pismo urzędowe, powiatowy urząd pracy brzozów, iwona wendel, e-usługi, zsp2pila, tereny zieleni miejskiej pdf, pierwszy okres-kiedy następny

yyyyy