Szkoła Przyjazna dla Każdego Ucznia – uczę się, poznaję, doświadczam

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-203/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Gmina: Świeradów-Zdrój

Wartość ogółem: 72910

Wydatki kwalifikowalne: 72910

Dofinansowanie: 72910

Dofinansowanie UE: 61973,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

NIP beneficjenta: 6161001947

Kod pocztowy: 59-850

Miejscowość: Świeradów-Zdrój

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański / Powiat lwówecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/30/2013

gov.pl dofinansowanie do dekodera wniosek, międzynarodowy dzień książki 2021, bip um walbrzych, płatnicy netto ue 2020, pup łomża, american burger różyckiego, synonim priorytet, pokowa, 60 tys dla małych gospodarstw 2022 warunki, dęblin dworzec pkp, ktore z ponizszych informacji dotyczacych zmyslu dotyku, przedszkole 21 rybnik, o sobie, najniższa krajowa anglia 2020

yyyyy