Szkoła przyjazna dzieciom

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-010/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat sandomierski

Gmina: Dwikozy

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Oswiatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie

NIP beneficjenta: 8641949274

Kod pocztowy: 27-600

Miejscowość: Sandomierz

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat sandomierski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

magdalena stanisławska czop, e belka, dofinansowanie z unii na otwarcie firmy 2021, głównymi obszarami hodowli trzody chlewnej w polsce są, toruńska starówka, prośba o dofinansowanie, śla wyniki, lo dynów, obowiązki opiekuna stażu 2020, wzmożone napięcie mięśniowe icd 10, zalety transportu przesyłowego, zmiana prądu budowlanego na zwykły enea, www.mojregion.eu, podkrakowskie centrum rozwoju edukacji i doskonalenia nauczycieli w krakowie

yyyyy