Szkoła przyjazna przedszkolakom!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-074/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ostródzki

Gmina: Grunwald

Wartość ogółem: 87270,05

Wydatki kwalifikowalne: 87270,05

Dofinansowanie: 87270,05

Dofinansowanie UE: 74179,54

Nazwa beneficjenta: Arkadiusz Rosa – Organ Prowadzący Niepubliczną Szkołę Podstawowa w Dylewie

NIP beneficjenta: 7411256578

Kod pocztowy: 14-107

Miejscowość: Gierzwałd

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ostródzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014

wp0 poczta, gdzie na terenie szkoły można znaleźć te przedmioty napisz nazwy pomieszczeń, inwestycje przemysłowe, rekrutacja pomorskie, żonaty po angielsku, wd uczelnia warszawska, zgłoszenie wierzytelności wzór wypełniony, publiczne statystyki youtube, przebieg rozprawy karnej, portal edukacyjny słupsk, mieszkania wałbrzych, metro na targówek, psycholog gostyń, psp nr 2 kluczbork

yyyyy