Szkoła przyjazna, szkoła równych szans

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-200/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów

Gmina: M. Chorzów

Wartość ogółem: 917093

Wydatki kwalifikowalne: 917093

Dofinansowanie: 917093

Dofinansowanie UE: 779529,05

Nazwa beneficjenta: Miasto Chorzów/Szkoła Podstawowa nr 15 w Chorzowie

NIP beneficjenta: 6271176926

Kod pocztowy: 41-500

Miejscowość: Chorzów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

zst.nowotarski, ustawy uchwalane przez sejm są publikowane w, rozwój kompetencji, programy cyfrowe, szkolenia zawodowe, moda 2017/2018, platforma edukacyjna klett, 6.2 bony na cyfryzację, 3 lata w zawieszeniu na 5, uprawnienia sep do 1kv, praca chełmża urząd pracy, dokument z3, pociągi wolsztyn poznań, oznaczenie województw, przedszkole połajewo

yyyyy