SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-025/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Kamień

Wartość ogółem: 211477,44

Wydatki kwalifikowalne: 211477,44

Dofinansowanie: 182277,44

Dofinansowanie UE: 179755,82

Nazwa beneficjenta: Gmina Kamień/Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

NIP beneficjenta: 5632029590

Kod pocztowy: 22-113

Miejscowość: Kamień

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

finanse fundusze krzyzowka, kosztorys remontu łazienki dla niepełnosprawnych pdf, ii urząd skarbowy w bydgoszczy, zze, ktg dziecka, cale zycie, zawieszone, nowy dacz, uczę się, kto koordynuje działania informacyjne tworząc operacje informacyjne?, euro masz lipka, najbardziej opłacalne kursy zawodowe, stawki ryczałtu 2022 tabela pkd, eur o2020, dostępność cyfrowa

yyyyy