Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-074/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Gmina: Nowa Sarzyna

Wartość ogółem: 996487

Wydatki kwalifikowalne: 996487

Dofinansowanie: 996487

Dofinansowanie UE: 847013,95

Nazwa beneficjenta: Miasto i Gmina Nowa Sarzyna/Szkoła Podstawowa w Łętowni

NIP beneficjenta: 8161523440

Kod pocztowy: 37-312

Miejscowość: Łętownia

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/24/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/2/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

serwis rowerowy lublin czechów, reddit europe, kod autoryzacyjny player, glamping zachodniopomorskie, zlecę archiwizację dokumentów, punkt przedszkolny wymagania 2017, www.dofinansowanie 2020.pl, kurs euro 30.06.2021, księga znaku przykład, przegląd powiatowy augustów, niezgodna cda 3

yyyyy