Szkoła równych szans

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-371/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Gmina: Augustów

Wartość ogółem: 199991,9

Wydatki kwalifikowalne: 199991,9

Dofinansowanie: 199991,9

Dofinansowanie UE: 169993,12

Nazwa beneficjenta: Gmina Augustów

NIP beneficjenta: 8461595610

Kod pocztowy: 16-300

Miejscowość: Augustów

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

kielecki portal komunikacyjny, rof rzeszów, krajowy instytut funduszy unijnych opinie, ten od stanowienia praw krzyżówka, sudop.pl, urząd skarbowy opole lubelskie, rpo opolskie, ministerstwo zdrowia praca, ekofirma przemysław gruszka

yyyyy