Szkoła równych szans

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-002/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 1136775

Wydatki kwalifikowalne: 1136775

Dofinansowanie: 977315

Dofinansowanie UE: 966258,75

Nazwa beneficjenta: Marcin Przypis GP Konsulting Lublin

NIP beneficjenta: 7122649739

Kod pocztowy: 20-734

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/10/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

dofinansowanie do samochodu dla opiekuna osoby niepełnosprawnej 2019, doradztwo unijne, usługi rolnicze podlaskie, pity gov 2014, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, pozacenowe kryteria oceny ofert 2017, promyk nadziei 147 148, otwarcie euro 2020, art 2 ustawy o vat, jak reagować na agresję alkoholika, ustawa a uchwała, sudpo, zaprojektuj doświadczenie pozwalające wykryć co2, usługi rozwojowe.parp.gov.pl, budownictwo komunalne

yyyyy