Szkoła Równych Szans – III edycja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-114/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat rypiński

Gmina: Rypin – miasto

Wartość ogółem: 835400

Wydatki kwalifikowalne: 835400

Dofinansowanie: 710090

Dofinansowanie UE: 710090

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Rypina

NIP beneficjenta: 8921000795

Kod pocztowy: 87-500

Miejscowość: Rypin

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat rypiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

ciechocinek uzdrowisko, redpol recycling, pup elbląg praca, lidl dąbrowa górnicza aleja zagłębia dąbrowskiego, kluby legnica, koneser sztuki, wpisz do tabeli numery informacji 1-7, miejski ośrodek pomocy społecznej lublin, groupies nie zostają na śniadanie obsada, umowa dzierżawy gruntów rolnych a dopłaty unijne wzór, lex hoc, jak zapisać zakładki chrome, działalność gospodarcza za granicą, wsparcie dla nowych firm, krs mf, nowy standard rachunku kosztów w podmiotach leczniczych 2021 pdf

yyyyy