Szkoła Równych Szans – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez kompleksowy program rozwoju szkoły w Bliżynie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-006/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat skarżyski

Gmina: Bliżyn

Wartość ogółem: 796800

Wydatki kwalifikowalne: 796800

Dofinansowanie: 796800

Dofinansowanie UE: 677280

Nazwa beneficjenta: Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie/Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

NIP beneficjenta: 9590830261

Kod pocztowy: 25-310

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (inne niż góry, wyspy lub słabo i bardzo słabo zaludnione obszary)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

propozycja współpracy wzór, zsp nr 2 zamość, cyfrowe mnw, urzad pracy lębork, dofinansowanie agroturystyka, um bytom wydział komunikacji, darmowe szkolenia unijne śląsk 2021, punkt przeciwpożarowy, 1970 brutto ile to netto zlecenie, urzad pracy zgorzelec, projekty ogrodów działkowych

yyyyy