Szkoła równych szans

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-087/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Gmina: Syców

Wartość ogółem: 327611,71

Wydatki kwalifikowalne: 327611,71

Dofinansowanie: 327611,71

Dofinansowanie UE: 278469,95

Nazwa beneficjenta: Gmina Syców

NIP beneficjenta: 9111778954

Kod pocztowy: 56-500

Miejscowość: Syców

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

psz-pkdg dla kogo, bip urząd marszałkowski lublin, program za życiem dla kogo, zsp szczercow, euro 2021 grupa, na szczęście razem czy osobno, zarząd wspólnoty mieszkaniowej ustawa, szef rady jezyka polskiego, agnieszka kister, ferie zimowe opolskie 2019, początek lata 2021, pup zlotoryja, mikroprzedsiębiorca 2020, przed zeby przecinek, jak zmniejszyć ikony na pulpicie win 10, projekty dla seniorów 2018, stosowania, graficzne znaki informacyjne

yyyyy