Szkoła Spełnionych Marzeń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-122/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski

Gmina: Człuchów – miasto

Wartość ogółem: 921474

Wydatki kwalifikowalne: 921474

Dofinansowanie: 921474

Dofinansowanie UE: 783252,9

Nazwa beneficjenta: Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 131 / Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

NIP beneficjenta: 8431484840

Kod pocztowy: 77-300

Miejscowość: Człuchów

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/28/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/29/2012

walidator w tramwaju, urzad pracy hrubieszów, biznesplan szablon, pozycja średnia klappa, dofinansowanie z uni europejskiej, technik słupsk, dom na sprzedaż wilczyn, na wykresie przedstawiono wielkość emigracji z polski do wybranych krajów

yyyyy